Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Działalność gospodarcza – jak stworzyć i nią zarządzać?
  • Kwestie etyczne
  • Rachunkowe programy komputerowe – zarządzanie i obsługa
  • Operacje gospodarcze – zarządzanie
  • Problematyka aktywów i pasywów
  • Analiza finansowa
  • Sprawozdanie finansowe
  • Prowadzenie księgowości
  • Ewidencja dowodów księgowych
  • Księgi rachunkowe
  • Operacje  bilansowe
  • Operacje wynikowe
 • Zagadnienia publicznoprawne
  • Ogół przepisów prawnych
  • Formy opodatkowania działalności gospodarczej
  • Ewidencja podatkowa
  • Instytucje finansowe w zakresie ustalania i poboru podatków w Polsce
  • Podatek VAT
  • Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Podatki dochodowe
  • Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  • Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ