E-learning

E-learning odnosi się do systemu uczenia się, który możemy uzyskać przez Internet za pomocą urządzenia elektronicznego. Nazywamy to także nauką online lub edukacją online. „E” w E-Learningu oznacza „elektroniczny”. Stąd pierwotny termin „elektroniczne nauczanie”. Słowo „online” w tym kontekście oznacza połączenie z Internetem lub Internet. Termin ten może również odnosić się do sieci, która może zapewnić wiedzę i umiejętności jednej lub większej liczbie osób. Sieć może zapewnić wiedzę lub umiejętności wszystkim jednocześnie lub indywidualnie.