Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem
  • Wiedza o głównych komponentach komputera
  • Ochrona antywirusowa
  • Najczęstsze usterki
  • Zarządzanie aplikacjami
  • Administrowanie systemem
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zarys historii systemów Windows
  • Umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, 7, 8, 10).
 • Obsługa poczty elektronicznej i korzystanie z Internetu
  • Poczta elektroniczna
  • Efektywne sposoby wyszukiwania informacji.
  • Problematyka korzystania z Internetu
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • Tworzenie nowych dokumentów różnego typu i zarządzanie powstałymi.
  • Edycja tekstu.
  • Publikowanie prezentacji.
  • Formatowanie obiektów graficznych
  • Podstawowe formatowanie tekstu
  • prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji
  • Tworzenie obiektów
  • Ilustracja w pliku
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego
  • Obsługa kamery cyfrowej, mikrofonu
  • Przegląd formatów
  • Obróbka materiałów multimedialnych
  • Transfer materiałów multimedialnych do komputera.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu
  • Problem anonimowości kontaktów
  • Ryzyko związane z anonimowością
  • Korzystanie z komputera
  • zdrowie fizyczne i psychiczne
  • Prawa autorskie i możliwość ich naruszania
  • Sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych
 • Podstawy e-nauczania
  • Portale edukacyjne: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów
  • Korzystanie z dziennika elektronicznego
  • Publikowanie treści dydaktycznych
  • Kontrola aktywności ucznia
  • Przegląd platform e-nauczania

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ